Annual Report 2020

Работата на Легис во 2020 година беше одбележана со дополнителна локална хуманитарна, покрај бегалската криза која трае од 2015 година. Имено, во текот на годината, работата на Легис значително се зголеми во целосна поддршка на локалното население во висок социјален ризик, затоа што ефектите од...