Јавен повик за избор и ангажирање на експерт за мониторинг и евалуација

Легис–Скопје како граѓанска хуманитарна организација во рамките на проектот за „Институционална поддршка“ доделен од страна на Цивика Мобилитас програмата, објавува Јавен повик за избор на надворешен консулстант/ка за мониторинг и евалуација на имплементацијата на активности кои ги спроведува...

World Humanitarian Day (WHD) August 19

On World Humanitarian Day (WHD) August 19, the world commemorates humanitarian workers killed and injured in the course of their work, and we honour all aid and health workers who continue, despite the odds, to provide life-saving support and protection to people most in need.

2 refugees killed in a traffic incident

Migrant smuggler hits a transport-vehicle of the Ministry of internal affairs On 16.08.2020 at 10.30 pm a car accident between a driver of an Audi Q7 and a transport-vehicle, property of the Ministry of interior affairs was reported. The accident happened on the highway Strumica-Shtip, at...

Институционална поддршка“ за Легис преку Цивика Мобилитас програма за 2020 година

Здружение на граѓани Легис во рамките на финансиската поддршка од Цивика Мобилитас во наредните 2 години ќе работи на „Институционално јакнење и унапредување на работата на организацијата“ во обезбедување хуманитарна, правна и друг вид на поддршка за социјално ранливи групи во Република Северна...

Легис објавува оглас за ангажирање на лица

За потребите на проектот Active and Safe - humanitarian emergency response for the most vulnerable, Легис објавува оглас за ангажирање на лица кои ќе спроведат активности на едукација на барателите на азил, бегалците и мигрантите кои се сместени во прифатно-транзитните центри во Република...

Јавен повик за избор на надворешен консултант за институционално и организациско јакнење на Легис- Скопје

Легис–Скопје како граѓанска хуманитарна организација во рамките на проектот за „Институционална поддршка“ доделен од страна на Цивика Мобилитас програмата, објавува Јавен повик за избор на надворешен консулстант за унапредување на институционалното и организациско работење на организацијата. За...

ARRESTED SMUGLER OF 113 MIGRANTS WAS INFECTED WITH CORONAVIRUS

A suspected Kosovar smuggler of migrants was found to been infected with coronavirus at the insistence of a pre-trial judge from the Skopje 1 Basic Court, who asked health authorities to test him before bringing him from a police station in to the court

Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот " Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија”, поддржан од програмата за мали грантови на Цивика мобилитас, ја продолжува својата хуманитарна и правна улога во заштитата, промоцијата и,...