Free clothes distribution

Greetings from the presidents of NGO Legis and First Childrens' Embassy from the point of the free clothes distribution for 150 children. The children have the opportune to choose theirs clothes and shoes that they
want to wear for the next holidays, witch made them very happy.

Paraqitje përshëndetëse e kryetarëve të OJQ Legis dhe Ambasadës së parë të fëmijëve në botë Megjashi nga vendi i distribuimit të veshmbathjeve falas për 150 fëmijë pa prind.Fëmijët kishin mundësi të zgjedhin vetë veshmbathjet e reja të cilat donin ti bartnin për festat në vijim, që rezultoi me shumë gëzim tek ata.

Поздравно обраќање на претседателите на НВО Легис и на Првата Детска Амбасада во Светот Меѓаши од местото на дистрибуција на бесплатна облека за 150 деца бегалци без родители. Децата имаа можност самите да си ја одберат новата облека и обувки кои сакаат да си ги носат за престојните празници, што предизвика голема радост кај нив.