Легис објавува оглас за набавки

За потребите на проектот Active and Safe - humanitarian emergency response for the most vulnerable, Легис објавува оглас за набавка на следните продукти.

 1. Набавка на 500 парчиња течен антибактериски сапун 

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди.

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на 500 парчиња антибактериски сапун во пакување од минимум 400 мл. 

Карактеристики на производот:

 • да е безбеден за употреба; 
 • да не содржи метанол или други штетни супстанци;
 • да ги уништува бактериите и да го оневозможува нивниот раст;
 • балансирана PH вредност;
 • рок на траење најмалку до 31.10.2020 година.
 1. Набавка на 2,800 парчиња заштитни-медицински маски

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди.

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на 2,800 заштитни-медицински маски.

Карактеристики на производот:

 • да е безбеден за употреба; 
 • да има CE сертификат за употреба ;
 • рок на траење најмалку до 31.10.2020 година.
 1. Набавка на 2,000 парчиња (1,000 пара) медицински ракавици

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди.

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на 2,000 медицински ракавици (1000 пара медицински ракавици).

Карактеристики на производот:

 • да е безбеден за употреба; 
 • да има CE сертификат за употреба;
 • рок на траење најмалку до 31.10.2020 година.
 1. Набавка на вкупно 500 пара чорапи (женски, машки и детски)

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди.

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на вкупно 500 пара летни чорапи (женски, машки и детски). 

Карактеристики на производот:

 • Изработен од памук, полиестер, најлон или друг соодветен материјал;
 1. Набавка на вкупно 500 парчиња долна облека – килоти/гаќи  (женски, машки и детски)

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди.

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на вкупно 500 пара долна облека (женски, машки и детски килоти/гаќи). 

Карактеристики на производот:

 • Изработен од памук, спандекс  или друг соодветен материјал;
 1. Набавка на вкупно 500 парчиња еднобојни памучни маички  (женски, машки и детски)

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди.

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на вкупно 500 пара еднобојни памучни маички (женски, машки и детски килоти/гаќи). 

Карактеристики на производот:

 • Изработен од памук, со учество на други безбедни материјали не поголемо од 40 % ;

 

 1. Набавка на 500 пакувања влажни марамици

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди.

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на вкупно 500 пакувања влажни марамици 

Карактеристики на производот:

 • Да е безбеден за употреба;
 • Да не содржи алкохол;
 • Да содржи најмалку 24 парчиња – влажни марамици
 • Рок на траење најмалку до 31.10.2020 година.
 1. Набавка на 100 пакувања хигиенски влошки

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди.

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на вкупно 100 пакувања хигиенски влошки.  

Карактеристики на производот:

 • Да е безбеден за употреба;
 • Да содржи најмалку 8 парчиња – хигиенски влошки;
 • Рок на траење најмалку до 31.10.2020 година.
 1. Набавка на вкупно 500 парчиња четки за заби (за возрасни и деца)

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди.

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на вкупно 500 парчиња четки за заби (за возрасни и деца).  

Карактеристики на производот:

 • Да е безбеден за употреба односно да не содржи штетни состојки;
 • Рок на траење најмалку до 31.10.2020 година.
 1. Набавка на вкупно 500 парчиња паста за заби (за возрасни и деца)

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на вкупно 500 парчиња паста за заби (за возрасни и деца) во пакување од минимум 75 мл.  

Карактеристики на производот:

 • Да е безбеден за употреба односно да не содржи штетни состојки;
 • Рок на траење најмалку до 31.10.2020 година.
 1. Набавка на 80 пакувања пелени

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на вкупно 80 пакувања пелени во пакување од минимум 40 парчиња.  

Карактеристики на производот:

 • Да е безбеден за употреба односно да не содржи штетни состојки;
 • Рок на траење најмалку до 31.10.2020 година.
 1. Набавка на три мултифункционални фитнес реквизити

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на вкупно 3 мултифункционални фитнес реквизити. 

Карактеристики на производот:

 • Да е безбеден за употреба;
 • Да нема дополнително трошоци за одржување
 • Да е лесен за монтажа и да може да се користи и на отворен простор
 1. Набавка на 6 сетови за бадминтон кои содржат 2 рекети и најмалку 2 топчиња за бадминтон

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на 6 сетови за бадминтон. 

Карактеристики на производот:

 • Сет од 2 рекети за бадминтон и најмалку 2 топчиња
 • Да е изработен од материјали кои обезбедуваат трајност на производот и соодветна употреба согласно наменета
 1. Набавка на вкупно 3,000 топли оброци за Прифатно-транзитните центри Табановце и Винојуг-Гевгелија

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на 3,200 топли оброци кои ќе бидат дистрибуирани во периодот 15.07.2020-31.10.2020 година.

Оброците треба да бидат здрави и балансирани од аспект на содржина на хранливи состојки.

 1. Набавка на 1,000 кг банани

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на 1000 кг банани кои ќе ги дистрибуира во Прифатно-транзитниот центар Табановце, Прифатниот центар за баратели на азил Визбегово, Прифатниот центар за странци Гази Баба Скопје, Прифатно-транзитниот центар Винојуг-Гевгелија и до ранливи категории на лица од Скопје и Куманово..    

Добавувачот ќе е должен да доставува на неделно ниво во периодот 15.07.2020 – 31.10.2020 година свежи производи со стандарден квалитет и можност за безбедна употреба од минимум 7 денови доколку правилно се складираат.

 1. Набавка на 1,000 кг јаболка

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на 1000 кг јаболка кои ќе ги дистрибуира во Прифатно-транзитниот центар Табановце, Прифатниот центар за баратели на азил Визбегово, Прифатниот центар за странци Гази Баба Скопје, Прифатно-транзитниот центар Винојуг-Гевгелија и до ранливи категории на лица од Скопје и Куманово..   

Добавувачот ќе е должен да доставува на неделно ниво во периодот 15.07.2020 – 31.10.2020 година свежи производи со стандарден квалитет и можност за безбедна употреба од минимум 7 денови доколку правилно се складираат.

 1. Набавка на 2,000 кг портокали

Опис на предметот на набавка согласно барањето за доставување на понуди

За потребите на активностите кои ги спроведува, Здружението ЛЕГИС Скопје ќе изврши набавка на 2000 кг портокали кои ќе ги дистрибуира во Прифатно-транзитниот центар Табановце, Прифатниот центар за баратели на азил Визбегово, Прифатниот центар за странци Гази Баба Скопје, Прифатно-транзитниот центар Винојуг-Гевгелија и до ранливи категории на лица од Скопје и Куманово..   

Добавувачот ќе е должен да доставува на неделно ниво во периодот 15.07.2020 – 31.10.2020 година свежи производи со стандарден квалитет и можност за безбедна употреба од минимум 7 денови доколку правилно се складираат.

Сите понуди испратете ги по пошта на адреса "Џон Кенеди" : бб или на Е-маил адреса ngolegis@gmail.com