Следење на пристапот до човекови права и заштита на бегалци и мигранти во Република Северна Македонија (01 јуни - 30 ноември, 2020 г.)

Проектот "Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија“ беше поддржан од програмата за мали грантови на Цивика мобилитас. Легис во рамките на проектот ги следеше и известуваше јавноста за состојбите со човековите права и условите во кои се постојано и/или привремено згрижени лица затекнати на територијата на Република Северна Македонија а се обратиле за помош во пограничните кампови Табановце, Куманово на северната и, Винојуг, Гевгелија на јужната граница. за хуманитарна, медицинска, правна и/или друг вид на заштита.

Авторки:

Мерсиха Смаиловиќ

М-р Јасмина Голубовска

Теренски тим:

Јасмина Костадиновска- камп Винојуг-Гевгелија

Фатон Мемеди – камп Табановце-Куманово

Извештајот можете да го погледнете ТУКА а презентацијата ТУКА