" Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија”

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот " Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија”, поддржан од програмата за мали грантови на Цивика мобилитас. Легис во рамките на овој 6 месечен Легис располага со 2 теренски работници и 1...

Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија Неделен извештај за 15-21 Јуни 2020

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот " Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија”, поддржан од програмата за мали грантови на Цивика мобилитас.

Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија Неделен извештај за 08-14 Јуни 2020

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот " Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија”, поддржан од програмата за мали грантови на Цивика мобилитас. Легис во рамките на овој 6 месечен Легис располага со 2 теренски работници и 1...

Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија Неделен извештај за 01-07 Јуни 2020

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот " Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија”, поддржан од програмата за мали грантови на Цивика мобилитас. Легис во рамките на овој 6 месечен Легис располага со 2 теренски работници и 1...

"Monitoring the access to human rights of the refugees and migrants" - Reports

On 24 December 2018, NGO Legis signed a grant agreement with NGO Open Gate - La Strada in the framework of the project "Strategic partnership for change". Legis' project's called "Monitoring the access to human rights of the refugees and migrants". It will last from 01.01.2019 until 31.12.2019....

Weekly Report for 03-09 September 2018

Monitoring Access to Human Rights and Protection of Refugees and Migrants in Transit Border Centers Tabanovce (Northern border) and Gevgelija (Southern border)

Weekly Report for 20-26 August 2018

Monitoring Access to Human Rights and Protection of Refugees and Migrants in Transit Border Centers Tabanovce (Northern border) and Gevgelija (Southern border)

Weekly Report for 13-19 August 2018

Monitoring Access to Human Rights and Protection of Refugees and Migrants in Transit Border Centers Tabanovce (Northern border) and Gevgelija (Southern border)

Weekly Report for 06-12 August 2018

Monitoring Access to Human Rights and Protection of Refugees and Migrants in Transit Border Centers Tabanovce (Northern border) and Gevgelija (Southern border)

Weekly Report for 30 July-05 August 2018

Monitoring Access to Human Rights and Protection of Refugees and Migrants in Transit Border Centers Tabanovce (Northern border) and Gevgelija (Southern border)