Следење на пристапот до човекови права и заштита на бегалци и мигранти во Република Северна Македонија (01 јуни - 30 ноември, 2020 г.)

Проектот "Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија“ беше поддржан од програмата за мали грантови на Цивика мобилитас. Легис во рамките на проектот ги следеше и известуваше јавноста за состојбите со човековите права и условите во кои се...

" Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија”

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот " Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија”, поддржан од програмата за мали грантови на Цивика мобилитас. Легис во рамките на овој 6 месечен Легис располага со 2 теренски работници и 1...

Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија Неделен извештај за 15-21 Јуни 2020

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот " Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија”, поддржан од програмата за мали грантови на Цивика мобилитас.

Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија Неделен извештај за 08-14 Јуни 2020

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот " Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија”, поддржан од програмата за мали грантови на Цивика мобилитас. Легис во рамките на овој 6 месечен Легис располага со 2 теренски работници и 1...

Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија Неделен извештај за 01-07 Јуни 2020

Здружение на граѓани Легис во рамките на проектот " Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија”, поддржан од програмата за мали грантови на Цивика мобилитас. Легис во рамките на овој 6 месечен Легис располага со 2 теренски работници и 1...

Weekly Report for 03-09 September 2018

Monitoring Access to Human Rights and Protection of Refugees and Migrants in Transit Border Centers Tabanovce (Northern border) and Gevgelija (Southern border)

Weekly Report for 20-26 August 2018

Monitoring Access to Human Rights and Protection of Refugees and Migrants in Transit Border Centers Tabanovce (Northern border) and Gevgelija (Southern border)

Weekly Report for 13-19 August 2018

Monitoring Access to Human Rights and Protection of Refugees and Migrants in Transit Border Centers Tabanovce (Northern border) and Gevgelija (Southern border)